شهدای جویُم و توابع

شهدای جویم 1-     سرباز شهید کرامت الله شیبانیان 2-     شهید یونسعلی سلیمی 3-     پاسدار شهید خداداد محمدی 4-     شهید محمد خویشکار 5-     معلم شهید علی محمد حسنی 6-     سرباز شهید شعبانعلی غیبعلی 7-     بسیجی شهید امیر حسین غیاثی 8-     پاسدار شهید علی اسماعیلی 9-     سرباز شهید قیطاس دلشاد 10-...

بیشتر بخوانید...
بالا