واژه شناسی کلمه " گُت" (Got) در لهجه جویمی

[واژه شناسی کلمه " گُت (Got) در لهجه جویمی]این کلمه در اصل یک کلمه اصیل فارسی بوده که به صورت های ذیل ریشه یابی می شود گُت (Got)= بزرگ، حرف –ُ قلب به –َ می شود و کلمه تبدیل می شود به : گَت (Gat)= گُپ (Gap) در زبان لاری( اچمی )، حرف " گ " قلب به " ک "می شود و کلمه تبدیل می شود به: کَت (Kat)= در د...

بیشتر بخوانید...

واژه شناسی کلمه " فرصت " در لهجه جویمی

[واژه شناسی کلمه " فرصت " در لهجه جویمی]این کلمه بر خلاف معنی لغوی اش به معنای مهلت دادن در واژه شناسی جویمی به کار برده نمی شود، چنانچه یک جویمی به شما بگوید " فرصت "!!  این یعنی: سلام خوبی؟ چه خبر؟ داری کجا میری؟ چکار می کنی؟ یادت نره بیای و ... این کلمه می تواند همزمان تمام معانی بالا یا حداق...

بیشتر بخوانید...

استفاده از افعال مضارع استمراری منفی در لهجه جویمی

[استفاده از افعال ماضی استمراری منفی در لهجه جویمی]یکی از افعال رایج در بین گویش محلی جویمی ( نه زبان اچمی جویمی)، استفاده از مضارع استمراری منفی می باشد، بدین صورت که چنانچه کاری قبلا به صورت کامل انجام می شده و یا انتظار می رود آن کار به صورت کامل ( از اول تا انتهای کار ) انجام شود و مخاطب از ...

بیشتر بخوانید...

واژه شناسی کلمه " شادباش"

[واژه شناسی کلمه " شادباش"]کلمه " شاد باش" همان طور که از آن پیداست به معنی شاد بودن است، حال به ریشه شناسی این کلمه و تغییرات آن در بین فرهنگ مردم جویم و توابع می پردازیم: شبّاشی ( shab’bashi ): این کلمه تغییر یافته همان شادباشی است که اصطلاحی است که در عروسی ها، برای کمک به خانواده تازه تشکیل ...

بیشتر بخوانید...
بالا