زلزله های مهم شهر جویم

مقدمه بر اساس پهنه بندی های صورت گرفته در رابطه با خطرات زلزله میتوان به این مهم دست یافت که. شهر جویم در پهنه با خطر نسبتاً بالای زلزله واقع شده است. بر اساس تاریخچه ای که از سوابق زلزله شهر جویم در دست است میتوان مشاهده نمود که شهر دوبار در گذشته بعلت ویرانی توسط زلزله تغییر مکان داده و هر بار...

بیشتر بخوانید...

ساختار زمین شناسی منطقه جویم

ساختار زمین شناسی شكـــل كنـــوني منطقه لارستان درناحيه چين هاي ساده زاگـــرس تحت تأثيـــر دوعامل زمين ساختي يعني چين خوردگي زاگرس (كه دانشمندان آن را ناشي ازحركت صفحه عربستان به سمت ايران مركزي مي دانند) وپديده دياپريسم قرار گرفته است. ناودیسی پوشیده از از رسوبات دوران چهارم و محصور بین دو رشته...

بیشتر بخوانید...

توپوگرافی منطقه جویم

بخش و شهر جویم در منتهی الیه شمالی شهرستان لارستان واقع شده و کوههای ممتد و مرتفع همچون حصارهایی حصین سراسر بخش را از شمال ، جنوب ، مشرق و مغرب به محاصره خود درآورده است. مهمترین این کوهها کوه البرز در شمال ، شمال غربی و شمال شرقی جویم است که مرتفع ترین نقطه آن بیش از 2672 متر ارتفاع دارد. اسامی...

بیشتر بخوانید...
بالا