گله داری و دامپروری در بنارویه

یکی از طرق امرارمعاش  درمنطقه بنارویه گله داری است که از روزگاران گذشته رونق فراوانی داشته وازعمده ی فعالیت های اقتصادی محصوب می گردد. واز این طریق فوائد بسیاری عائد گله داران می شود.ازجمله گوشت ومحصولات لبنی مانند شیروماست،کشک،دوغ،کره،پنیر،روغن و.. همچنین از مو وپشم دام های گله در تهیه قالی وقا...

بیشتر بخوانید...
بالا