واژه شناسی کلمه " گُت" (Got) در لهجه جویمی

واژه شناسی کلمه " گُت" (Got) در لهجه جویمی

واژه شناسی کلمه " گُت (Got) در لهجه جویمیاین کلمه در اصل یک کلمه اصیل فارسی بوده که به صورت های ذیل ریشه یابی می شود

گُت (Got)= بزرگ، حرف –ُ قلب به –َ می شود و کلمه تبدیل می شود به :

گَت (Gat)= گُپ (Gap) در زبان لاری( اچمی )، حرف " گ " قلب به " ک "می شود و کلمه تبدیل می شود به:

کَت (Kat)= در در بعضی مناطق ایران ( مثل سیستان ) این کلمه به معنای " بزرگ " استفاده می شود، حرف " ت " قلب به " د " می شود و در نهایت کلمه تبدیل می شود به:

کَد  (Kad)= واژه اصیل فارسی به معنای بزرگ است مثل کدخدا، کدبانو و ...

ملاحظه می کنید که ریشه اصلی کلمه گُت (Got) کلمه " کد " می باشد

تهیه و تنظیم: سایت اختصاصی جویم

  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

    نوشتن دیدگاه

بالا